០៣ ធ្នូ ២០២៣

សារលិខិត  ក្នុងឱកាសទិវាជនមានពិការភាពកម្ពុជាលើកទី២៥។

២៩ វិច្ឆិកា ២០២៣

សារលិខិត ក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាល ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៤។

២៨ កញ្ញា ២០២៣

សារាចរ ស្ដីពីការរៀបចំទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជា និងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣។

១៨ កញ្ញា ២០២៣

សេចក្ដីសម្រេច ស្តីពីកាលបរិច្ឆេទ នៃការបោះឆ្នោតលើកទី៤ ដើម្បីជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ក្រុមប្រឹក្សាស្រុក ក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌ។

១៣ កញ្ញា ២០២៣

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចត្រួតពិនិត្យ និងដោះស្រាយបញ្ហាដំណើរចេញ ចូលរបស់ពលករខ្មែរតាមព្រំដែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

១៣ កញ្ញា ២០២៣

សេចក្តីសម្រេចលេខ១០០ ស.ស.រ. ស្តីពីការផ្អាកផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលមួចំនួនរបស់រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ។